Materies

Verkeersrecht

• Verdediging bij allerlei overtredingen (snelheid, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen en verwondingen,…)
• Verhalen van geleden schade, en betwisten van schade
• Ook conflicten met uw verzekeraar (regres)
• Inbreuken rij – en rusttijden, technische reglementering

Bouwrecht

Bouw
• Aankoop (op plan) en verkoop van woningen
• Geschillen i.v.m. renovatie, uitvoering van werken met aannemer/architect/cliënt
• Vastgestelde verborgen gebreken, en niet-conforme levering.

Aansprakelijkheidsrecht

• Uiteenlopende dossiers van contractuele/ buitencontractuele
aansprakelijkheid (aansprakelijkheid in de bouw v. aannemer en architect, bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement, aansprakelijkheid van de verkoper, etc…
• Contracten sluiten, ontbinden, verbreken, nietig laten verklaren (koop, huur, borgtocht, dading,…)

Transportrecht

• Wegvervoer (CMR)
• Betwistingen bij takelingen, FAST+
• Inbreuken van overlading: totale massa, en aslasten
• Invorderen van vrachtfacturen
• Aanspraak op de wett. borgtocht bij faillissement van de wegvervoerder
• Uitzonderlijk vervoer
• Conflicten CMR-verzekeraar, verzender van de goederen,…
• Toepassing van de ‘Loi Gayssot’ in België (indien mogelijk)

Failissementsrecht

• Contacten met de curator
• Inroepen eigendomsvoorbehoud/retentierecht
• Aangifte van schuldvordering
• Bevrijding van de persoonlijke zekerheidssteller
• Verschoonbaarverklaring

Appartementsrecht

• Basisakte en reglement van mede-eigendom
• Rechten en plichten van de appartementseigenaar en de
de syndicus
• De VME of vereniging van mede-eigenaars
• Nietigheden in de beslissingen van de alg. vergaderingen

Verzekeringsrecht

• Verkeersongevallen
• Medische fouten
• Bouwaangelegenheden
• Lichamelijke schade
• Bedrijfsschade
• Zaakschade
• Inroepen rechtsbijstand bij uw verzekeraar

Incasso

• Invordering v. openstaande facturen (eerst minnelijk, daarna gerechtelijk)