Borgverstrekker, betaal ‘tijdig’ bij faillissement van de opdrachtgever-wegvervoerder

Borgverstrekker, betaal ‘tijdig’ bij faillissement van de opdrachtgever-wegvervoerder

Het is intussen reeds lang geweten dat de overeenkomsten van onderaanneming in het kader van het wegvervoer, gewaarborgd zijn door de hoofdelijke borgtocht van de opdrachtgever-hoofdvervoerder. Wanneer een hoofdvervoerder transporten toevertrouwt aan onderaannemers, is het de bedoeling dat deze onderaannemers een beroep kunnen doen op de borgtocht van de hoofdvervoerder, zelfs in de hypothese dat

Raad van State vernietigt artikel 15 §1, 1° van het K.B. van 22 mei 2014

Raad van State vernietigt artikel 15 §1, 1° van het K.B. van 22 mei 2014

  De Raad van State wenst een nieuwe borgtochtregeling voor wegvervoerders uitgebreid tot meerdere schuldeisers, waaronder de brandstofleveranciers   Het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014 met betrekking tot het goederenvervoer over de weg, verplicht Belgische vervoersondernemingen een borgtocht in te stellen om aan te tonen dat ze voldoende financiële draagkracht hebben. Het K.B. geeft uitvoering

FAST+ terug van weggeweest, met betere tarieven

FAST+ terug van weggeweest, met betere tarieven

In 2005 en 2006 werden door de Vlaamse Overheid openbare aanbestedingen uitgeschreven voor takelbedrijven, om voor diverse trajecten in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant deze dienst waar te nemen. Waar de Vlaamse Overheid aanvankelijk – ongetwijfeld vol goede intenties – een nogal ‘vrijblijvend’ en breed geformuleerd kader uittekende voor wat betreft de prijszetting