Tarieven

Uurtarief

Succes Fee


Uurtarief

Op basis van een uurtarief voor de aanrekenbare prestatie variërend van 100 € tot 225 € exclusief BTW, afhankelijk van de hoogdringendheid, complexiteit, aard van de zaak.

Bij een eerste consult worden hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt.

De kosten worden per dossier afzonderlijk gerekend aan de hand van een forfaitair bedrag per getypt blad. Er wordt eveneens een eenmalig forfaitair bedrag aangerekend van 50 € excl. BTW voor de opening en afsluiting van het dossier. Verplaatsingskosten worden ten slotte aangerekend aan een forfaitair bedrag per afgelegde kilometer, en tijd doorgebracht in het verkeer.

E-mailcorrespondentie wordt gerekend aan een tijdsbesteding van 4 minuten per inkomende en uitgaande e-mail.

Volgende principes worden gehanteerd:

  • Er wordt tussentijds gefactureerd met gedetailleerde prestatiefiche
  • Bij afsluiting wordt een eindfactuur opgemaakt, en originele stukken worden terugbezorgd.
  • Sinds 01/01/2014 zijn de advocaten onderworpen aan BTW, en worden erelonen en onkosten verhoogd met 21%.
  • Gerechtskosten van gerechtsdeskundigen worden waar mogelijk rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.

Succesfee

Het kantoor kan een succesfee in rekening brengen, die bestaat in:

  • Bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat in onderling overleg maximaal 20% bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of inzet van de zaak.
  • Bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toekende rechtsplegingsvergoeding.